logotype

 

OH RIVER 

Karisha Longaker (MaMuse)

 

Tenor/ Bass:

Finding my way, finding my way, finding my way,

Finding my way, finding my way back home,

Alto:

Oh River; I hear I feel you calling me

Oh River; Who will I be when I reach the sea 

Soprano:

I-e-i;  I’m home

Oh River

Who will I be when I reach the sea

2020  Wild Harmony